Szolgáltatások

Jogi képviselet bírósági , közigazgatási eljárásban

Okiratok szerkesztése

Jogi tanácsadás

Gazdasági társaságok átalánydíjas jogi képviselete tartós megbízással