Szolgáltatások

Állatvédelemmel kapcsolatos ügyekben képviselet

Állatokkal, állattartással kapcsolatos kártérítési ügyek képviselete

Jogi képviselet bírósági , közigazgatási eljárásban

Büntetőjogi képviselet

Okiratok szerkesztése

Jogi tanácsadás

Gazdasági társaságok átalánydíjas jogi képviselete tartós megbízással