Kártérítés a devizaalapú hitel károsultjainak

Az Európai Bíróság ítéletet hozott a C-51/17 számú előzetes döntéshozatali eljárásban. Csütörtöki ítéletében a bíróság kimondta: a tisztességtelenséget a nemzeti bíróság értékelheti, ha arra jut, hogy az adott feltételt nem világosan és érthetően fogalmazták meg.

E tekintetben a bíróság álláspontja szerint a pénzügyi intézmények kötelesek elegendő tájékoztatást nyújtani a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak. „E követelmény magában foglalja, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára” – olvasható az ítéletben.

Mindez azt jelenti, hogy

az átlagos – általánosan tájékozott, ésszerű, figyelmes és körültekintő – fogyasztó számára lehetőséget kell biztosítani nem csupán annak felismerésére, hogy a nemzeti fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeinek értékelésére is.

Minden olyan szerződés amelyben az árfolyamkockázatról nem megfelelően tájékoztatták az adóst ÉRVÉNYTELEN!
Minden olyan bankkal kötött egyezség amely a devizaárfolyamon kiszámított összeg figyelembevételével jött létre érvénytelen ha a bank egyébként nem adott megfelelő tájékozatást az árfolyamkockázatról.
Mindenki kártérítésért folyamodhat akinek azért árverezték el a házát mert a devizaárfolyam miatt tartozást mutattak ki nála.
Az is folyamodhat kártérítésért aki azért kényszerült eladni a lakását mert a devizaárfolyamon nyilvántartott hitelét nem tudta fizetni – de csak akkor ha a bank nem megfelelő tájékoztatást nyújtott az árfolyam kockázatáról.
A jogerősen elvesztett devizahiteles ügyekben perújítást lehet kérni ha a szerződés alapján bizonyítható a nem megfelelő banki tájékoztatás.