Állatok védelme

 

  1. Az állattartó részére képviselet biztosítása a társállatok ellen elkövetett bűncselekmények körében.

– Az állattartó képviselete a feljelentés, tanúmeghallgatás, büntetőeljárás során.

– Minden olyan körülmény felderítése és a nyomozóhatóság, bíróság részére való közvetítése amely az elkövető legsúlyosabb büntetését jelentheti.

– Az állattartót ért kár polgári jogi igény keretében való érvényesítése

– Az elkövetővel szembeni legmagasabb mértékű kértérítési érvényesítése.

– Szoros együttműködés a nyomozóhatósággal, szükség esetén igazságügyi magánszakértő igénybevétele.

  1. Az állattartó mentesülése az állat által okozott kár , személyi sérülés következményei alól.

– A károsult közrehatásának bizonyítása

– Az állat megfelelő tartásának bizonyítása

– Az állat állatpszichológus igénybevételével való pszichés állapotának megállapítása

– Az állattartó mentesülését elősegítő valamennyi körülmény feltárása

  1. Bármely más, állatvédelmi törvénybe vagy Btk-ba ütköző, állatok elleni jogellenes cselekmény feltárásában , kivizsgálásában, megszüntetésében és a jogi következmények levonásában való közreműködés

– cirkuszi állatokkal való bánásmód

– kísérleti állatok felhasználása

– állatok nagyüzemi tartásának megfelelősége

– állatok szállítási körülményeiből eredő szenvedés ,elhullás körülményeinek bizonyítása, jogi szankciók

– gyepmesteri telepek jogszabályoknak megfelelő működésének ellenőrzése, szankciók alkalmazásában segítségnyújtás

– lakókörnyezetben társállattal való nem megfelelő bánásmód észlelése esetén a feljelentő hatóság előtti képviselete

  1. Állatvédő szervezetek munkájának jogi támogatása, napi szintű egyeztetés

– Állatvédő szervezetek által indított eljárásokban közreműködés (önkormányzat, rendőrség, bíróság)