A jogellenes állami támogatás visszafizetése és kártérítés

A NEMZETI BÍRÓSÁGOK SZEREPE AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ JOG VÉGREHAJTÁSÁBAN

Az állami támogatás meghatározása

A közösségi bíróságok ítélkezési gyakorlata , valamint a Bizottság határozatai gyakran foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy bizonyos intézkedések állami támogatásnak minősülnek-e. Ezen túlmenően az Unió részletes útmutatást adott ki egy sor összetett kérdésről, mint például

a magánbefektető elvének alkalmazása
a magánhitelezői teszt ,
azok a körülmények, amelyek mellett az állami kezességvállalást állami támogatásnak kell tekinteni ,
az állami földterületek értékesítésének kezelése ,
a privatizáció és a kapcsolódó állami tevékenységek ,
a de minimis küszöbérték alatti támogatások ,
exporthitel-biztosítás ,
a vállalkozások közvetlen adóztatása ,
a kockázatitőke-befektetések ,
a kutatási, fejlesztési és innovációs célú állami támogatások .

Az ítélkezési gyakorlat, a bizottsági útmutatás és a döntéshozatali gyakorlat értékes segítséget jelenthet a nemzeti bíróságok és az esetleges panaszosok számára az állami támogatás tekintetében.

A BIZOTTSÁG ÉS A NEMZETI BÍRÓSÁGOK SZEREPE

A nemzeti bíróság szerepe a szóban forgó támogatási intézkedéstől, valamint attól függ, hogy ezen intézkedést megfelelően bejelentették-e, és hogy azt a Bizottság jóváhagyta-e:

a) A nemzeti bíróságok szerepe ezekben az esetekben a támogatás jogellenes végrehajtásával érintett egyének jogainak védelme ;

Az egyének érdekeinek védelme során a nemzeti bíróságoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az EK-Szerződés hatékonyságát és közvetlen hatályát valamint a Közösség érdekeit .

Következésképpen a nemzeti bíróságokhoz benyújtott keresetek fontos jogorvoslati eszközt kínálnak a versenytársak és más, a jogellenes állami támogatással érintett harmadik felek részére.

Eljárási szabályok és kereshetőségi jog a nemzeti bíróságok előtt

A nemzeti bíróságok kötelesek érvényre juttatni a felfüggesztési kötelezettséget és védeni az egyének jogait a jogellenes állami támogatással szemben. Elvben ezekre az eljárásokra a nemzeti eljárási szabályokat kell alkalmazni .

A KERESHETŐSÉGI JOG

A közösségi jog előírja, hogy a kereshetőségi jogra vonatkozó nemzeti szabályok nem áshatják alá a hatékony bírói védelemhez való jogot . A nemzeti szabályok ennélfogva a kereshetőségi jogot nem korlátozhatják kizárólag a kedvezményezett versenytársaira .